De Kracht van Leeuwarden
De Kracht van Leeuwarden

Het is tijd voor actie!

De Kracht van Leeuwarden is een initiatief van een aantal wijkbewoners van de wijken Oud-Oost en Noord-Oost. De bedoeling van het project is om erachter te komen wat de verbeterpunten in de wijken zijn en wat de bewoners zelf kunnen bijdragen om de wijken leuker, gezelliger en beter leefbaar te maken. Het project is gestart in het voorjaar van 2014 en wordt ondersteund en begeleid door de gemeente Leeuwarden en RadarAdvies. Daarnaast zijn ook de wijkteams betrokken bij de begeleiding van de deelnemers aan het project.

iIn verschillende wijken van Leeuwarden hebben meerdere mensen al initiatieven genomen met veel succes. Voorbeelden hiervan zijn De Kunst van het Rondkomen en De Groene Apotheek. Met al deze projecten willen we in de toekomst gaan samenwerken. Daarnaast is het de bedoeling dat De Kracht van Leeuwarden ook in de andere wijken wordt opgestart.

Samen de schouders eronder

In deze tijd wordt er steeds meer ingezet op burgerparticipatie. Hierbij hebben burgers meer inspraak in de zaken die spelen in hun eigen woonplaats en vooral de wijk waarin ze wonen. De verhouding tussen overheid en burgers verandert en inwoners nemen steeds vaker het initiatief in hun eigen omgeving. Veel mensen voelen zich betrokken bij de wijk en hebben vaak door allerlei verschillende omstandigheden tijd om zich in te zetten voor de wijk waarin ze wonen. Deze mensen willen zich steeds vaker inspannen voor het onderhoud van speeltuinen of groenvoorziening. Met deze mensen willen we gaan samenwerken.

Het moet anders

Om onze doelen te bereiken is het nodig dat we de zaken anders gaan aanpakken. Door het enthousiasme in de groep hebben wij al gemerkt dat mensen bereid zijn om anders te gaan denken. We hebben hierdoor al veel bereikt en er zijn binnen deze groep al een aantal nieuwe acties ondernomen. Net als wij moet ook de gemeente Leeuwarden anders gaan werken. Dit betekent voor de gemeente een flinke draai in de huidige aanpak. Door de start van dit project heeft de gemeente Leeuwarden aangegeven hiertoe bereid te zijn en zijn nu zo’n 40 mensen uit beide wijken met veel plezier betrokken bij De Kracht van Leeuwarden.

Voor elkaar en door elkaar

De Kracht van Leeuwarden wil laten zien dat het anders kan. Als bewoners van de wijk kun je veel voor elkaar krijgen en de gemeente veel werk uit handen nemen. Hierbij kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen de dingen kan doen die hij of zij zelf leuk vindt. Mensen met een uitkering ervaren vaak veel druk omdat ze moeten voldoen aan allerlei voorwaarden om hun uitkering te behouden. Mede hierdoor hebben ze vaak het gevoel in een neerwaartse spiraal terecht te komen. Met De Kracht van Leeuwarden willen we deze mensen helpen hun talenten te benutten. Dingen doen die ze leuk vinden en zich inzetten voor hun medebewoners. Zodat zij ook mee kunnen draaien in de gemeenschap. Dit biedt veel kansen voor iedereen.

Actie!

_A201964-bewAllereerst willen we gaan inventariseren wat er speelt in de wijk. Voor de wijk Oud-Oost hebben we een ludieke actie bedacht om te laten zien dat we er zijn. Van 20 tot en met 24 oktober hebben we ‘actie’ gevoerd bij de C1000 op het Cambuurplein. Van 10.00 tot 17.00 hebben we deze dagen klaar gestaan om te laten zien waar we mee bezig zijn. Daarnaast hebben we de mensen uit de wijk gevraagd mee te denken en aan te geven wat we samen kunnen aanpakken en wat de verbeterpunten zijn. Nu de actie voorbij is gaan we alle ideeën, verbeterpunten en opmerkingen inventariseren. We willen de geïnteresseerden vragen om mee te werken aan een interviewronde om te zien wat er allemaal mogelijk is. En of we meer mensen kunnen motiveren om mee te werken.

Doe ook mee

_A201995-bew

Wij gaan ervoor! Jij ook? Als inwoners van de stad Leeuwarden kunnen we samen veel bereiken en laten zien dat het anders kan. Hierdoor kunnen we een voorbeeld worden voor veel mensen. Op een positieve manier kan iedereen zijn bijdrage leveren en meewerken om de wijken leefbaarder te maken. Daarom is het tijd voor actie! Hou voor meer informatie deze website en onze Facebook-pagina in de gaten of vul ons contactformulier op de website in.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via 06-39625878.